Siste nytt

Resultat av hyttetrekninger for Stønadskassa og Fellesforbundets hytter i Påsken 2019

Trekning påsken 2019. Stønadskassa .doc      Trekning Påsken 2019.docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTLEIE AV STØNADSKASSENS HYTTER PÅSKEN 2019

-       Nordseter

-       Rømåsen/Sjusjøen

Trekningsperiode:

Periode 1: 12. – 17.april

Periode 2: 17.– 22.april

SØKNADSFRIST: Fredag 22. MARS 2019

Søknadsskjema fås ved henvendelse til tillitsvalgte, klubb eller Stønadskassens kontor på Haugen.

De som ønsker å benytte hyttene på andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen, tlf 61152106 for reservasjon.

Pris pr. døgn er kr. 400-

Søknadsskjema 2019

 -----------------------------------------------------------------

 

ÅRSMØTE

Styret  innkaller herved til årsmøte onsdag den 27. mars 2019 kl. 1900 på Haugen,
Nysethveien 4, Raufoss.

Dagsorden:               
1. Åpning
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Bevilgninger
6. Valg

Eventuelle forslag bes sendt Styret, ved Arnar Johansen,
Sigurd Østliens veg 16b, 2830 Raufoss innen 20. mars 2019.

                     Styret

---------------------------------------------------------------------------
Kvitteringer for refusjon
Vi får inn en del mangelfulle kvitteringer. For å sikre at vi utbetaler til riktig formål jfr våre statutter, må vi kreve ordentlig kvittering/dokumentasjon. Bankterminallapper er ikke godkjent. Kvitteringer må inneholde: Ditt navn, hvor du har vært (behandler), dato for behandling, hva som er betalt i egenandel pr.behandling. Håper på forståelse for dette :)

Presisering angående ortopediske såler:
Da det har vært en kraftig økning i utbetalinger for ortopediske såler, føler vi det er behov for å presisere rutiner rundt dekning av dette.
Først må det være bekreftet  av lege/spesiallege/fagpersonell om at det er et reelt behov for dette. Kjøp/bestilling av såler gjøres deretter etter retningslinjer gitt av disse.
Såler til bruk i arbeidssko, skal etter vår mening dekkes av arbeidsgiver jfr AML §4.
Ordentlig dokumentasjon (kvittering) på kjøp må forefinnes.

Kvitteringer for refusjon
Det har spesielt det siste drøye året blitt et problem med innlevering av mangelfulle "kvitteringer" slik som bankterminallapper. Dette er IKKE godkjente kvitteringer. Kvitteringer må inneholde navn på pasient, hvor vedkommende har vært, dato for behandling samt hva som er betalt pr.behandling.
Kvitteringer skal alltid påføres kontonummer  for refusjon og hvor du jobber